25.2.08

Το κοντινότερο βιβλίο

(Το είδα και ζήλεψα)

σελ. 123

Όταν προσπελάζετε αυτό το script μέσα από το περιβάλλον μιας εφαρμογής web browser, η έξοδος που παράγει θα πρέπει να δείχνει παρόμοια με αυτή της Εικόνας 6.5.

Τοποθετώντας τη δεσμευμένη λέξη global μπροστά από την μεταβλητή $life όταν τη δηλώνουμε στην συνάρτηση meaningOfLife(), στη γραμμή 9, υποχρεώνουμε τη συνάρτηση να αναφερθεί στη γενική μεταβλητή $life, η οποία έχει δηλωθεί έξω από τη συνάρτηση (στη γραμμή 7).


σελ. 124 (δυστυχώς η έβδομη περίοδος πάει στην επόμενη σελίδα...)

Εικόνα 6.5: Επιτυχής προσπέλαση μιας γενικής μεταβλητής μέσα από μία συνάρτηση με την βοήθεια της global.

Julie C. Meloni, Μάθετε PHP, MySQL και APACHE - Όλα σε ένα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 2004, σελ. 123-124.


Οδηγίες (copied-pasted):
1. Πιάσε το βιβλίο που βρίσκεται πιο κοντά σε σένα.
2. Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα 123 [αν το βιβλίο διαθέτει λιγότερες από 123 σελίδες, άφησέ το και πήγαινε στο επόμενο κοντινότερο].
3. Βρες την πέμπτη περίοδο [=από τελεία σε τελεία, αν θυμάσαι] της σελίδας.
4. Ανάρτησε τις επόμενες τρεις περιόδους [δηλ. την έκτη, την έβδομη και την όγδοη].
5. Ζήτα από πέντε ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.

Σχόλια:
1. Το βιβλίο είναι μούφα, αν θέλετε να μάθετε PHP, MySQL και APACHE πάρτε άλλο βιβλίο
2. Την 5η οδηγία την αγνοώ.


Επίλογος
43 μέρες και σήμερα.